Sterowanie małej elektrowni wodnej

MEW

nad rzeczką, opodal krzaczka...

Naszym, zastosowanym już wielokrotnie, autorskim rozwiązaniem jest układ sterowania małej elektrowni wodnej (MEW).

OPIS funkcjonalny

Pracę turbozespołu (turbina Kaplana lub Francisa napędzająca generator asynchroniczny) nadzoruje sterownik swobodnie programowalny PLC japońskiej firmy OMRON.

Funkcje układu:

 • pomiar prędkości obrotowej
 • kontrola stopnia otwarcia turbiny
 • monitorowanie poziomów wody (górnej, dolnej, zbiornika jazu balonowego)
 • układ automatycznego utrzymywania nominalnego poziomu piętrzenia w funkcji aktualnego napływu wody
 •  kontrola stanów awaryjnych (pasa przekładni, zabezpieczeń siłowników turbiny, kondensatorów, napięć pomocniczych, asymetrii prądów i szeregu innych)
 • realizowanie funkcji zabezpieczeń określonych w technicznych warunkach przyłączenia do sieci energetycznej (pod i nad napięciowe, częstotliwościowe, od „pracy wyspowej”, zwrotnomocowe)
 • awaryjne zamykanie turbiny przy zaniku napięcia w sieci energetycznej
 • sterowanie załączaniem sekcji kondensatorów do kompensacji mocy biernej (generator asynchroniczny)
 •  monitorowanie parametrów, wprowadzanie nastaw i przegląd historii wydarzeń za pomocą panelu operatorskiego
 • dla turbiny Kaplana – układ maksymalizacji mocy oddawanej do sieci dla danego otwarcia turbiny
 •  akwizycja parametrów pracy i stanów awaryjnych elektrowni
 • zapewnienie odpowiedniego rozkładu mocy i sekwencji załączania w przypadku pracy równoległej
 • automatyczne zatrzymywanie i rozruch elektrowni
 • zdalna kontrola pracy i monitorowanie parametrów pracy turbozespołu
 • elastyczna możliwość rozbudowy

zdalny dostęp

Często spotykana sytuacja: – wyniesiony w głęboki teren „obiekt pożądania” (MEW), o „życiu” którego właściciel posiada cząstkową wiedzę z ustnych podań. Nasza recepta to zdalne monitorowanie pracy elektrowni za pomocą modemu sieci komórkowej GSM z wydzielonym w internecie kanałem VPN dedykowanym dla „obiektu”:

 • wysyłanie komunikatów SMS
 • kontrola obecności obsługi
 • bieżąca informacja o stanie elektrowni (historia zdarzeń, aktualne parametry produkcji) uzyskiwana z lokalnie połączonych siecią ethernet urządzeń
 • zdalne wysyłanie komend np. sterujących jazem, zmianą reżimu pracy turbozespołów czy oświetleniem terenu
 • powyższe funkcje realizowane za pomocą aplikacji na smartfonie oraz wizualizacji na komputerze
 • cykliczny dostęp urzędu (RZGW) do wymaganej obecnie informacji o aktualnych poziomach wód
 • kamery internetowe
 • możliwość zdalnego serwisowania i wprowadzania zmian w oprogramowaniu

Oferujemy dostawę kompletnego układu sterowania wraz z szafą rozdzielczą, czujnikami peryferyjnymi i okablowaniem. Dostarczenie dokumentacji i szkolenie operatorów. Montaż, uruchomienie i zdanie w działaniu oraz opiekę pogwarancyjną.

kompletne, nowoczesne, optymalne